Mäntsälän lukion opiskelijapalaute 2019

Mäntsälän lukiossa on todella tyytyväisiä opiskelijoita! Kaikki Mäntsälän lukiosta valmistuvat vastaavat lukion lopussa nimettömään opiskelijatyytyväisyyskyselyyn. Keväällä 2019 valmistuneet arvioivat Mäntsälän lukiota seuraavasti:

Kyselyn arviointiasteikko 1 - 5.

Voin suositella opiskelua Mäntsälän lukiossa myös muille.   4,5
Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka. 4,4
Opettajat ovat ammattitaitoisia.   4,4
Opiskelu on ollut riittävän vaativaa. 4,4
Opiskelijoita on kohdeltu lukiossa tasa-arvoisesti. 4,4
Olen saanut tarvitessani tukea ryhmänohjaajalta. 4,3
 Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana.  4,3
Olen saanut tarvitessani tukea ja ohjausta oppimiseeni. 4,3
Olen saanut riittävästi lukion kurssivalintoihin liittyvää ohjausta. 4,3
Olen saanut riittävästi ohjausta jatko-opintoihin hakemisessa. 4,3
Koulutus on antanut hyvät valmiudet jatko-opintoihin. 4,3
Olen tyytyväinen saamaani opinto-ohjaukseen (OPO, RO, AO) 4,3
Olen tyytyväinen saamaani opetukseen. 4,2
Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet koulutuksen aikana. 4,2

 

smilies 110650 1280

Apuvalikko

Hakulomake