Mäntsälän lukio - huippulukio!

Mäntsälän lukiossa on tyytyväisiä opiskelijoita! Kaikki Mäntsälän lukiosta valmistuvat vastaavat lukion lopussa nimettömään opiskelijatyytyväisyyskyselyyn. Keväällä 2018 valmistuneet arvioivat Mäntsälän lukiota seuraavasti:

Kyselyn arviointiasteikko 1 - 5.

Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana. 4,4
Voin suositella opiskelua Mäntsälän lukiossa myös muille. 4,4
Olen saanut tarvitessani tukea ryhmänohjaajalta. 4,3
Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka. 4,2
Opettajat ovat ammattitaitoisia.  4,2
Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat olleet kannustavat ja myönteiset. 4,1
Olen saanut tarvitessani tukea ja ohjausta oppimiseeni. 4,1
Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet koulutuksen aikana. 4,1
Olen tyytyväinen saamaani opetukseen. 4,0
Olen tyytyväinen saamaani opinto-ohjaukseen (OPO, RO, aineenopet) 4,0

 

smilies 110650 1280

Apuvalikko

Hakulomake