YLIOPPILASTUTKINTO

Tietoa ylioppilastutkinnosta 

Ylioppilastutkintolautakunnan sivut: ohjeita, hinnasto, pisterajoja aiemmilta vuosilta ja muuta hyödyllistä tietoa.

YLE:n Abitreeneissä voit tutustua vanhoihin YO-kokeisiin. Sivuilla myös kertausmateriaalia.

 Lyhyesti tietoa YO-tutkinnosta:

 • Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa. Tässä koepäivät.
 • Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että aineen pakolliset kurssit on suoritettu ennen aineen kirjallista koetta. Kokeeseen voi erityisestä syystä osallistua rehtorin päätöksellä myös opiskelija, joka ei ole opiskellut edellä mainittuja pakollisia kursseja, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen. 
 • Kokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärien mukaan. Tehtäviin voi tutustua Abitreenit-sivustolla.  
 • Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen, kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Tämän lisäksi opiskelija voi kirjoittaa ylimääräisiä aineita niin paljon kuin hänen ohjelmaansa mahtuu.
 • Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliaineen koetta. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita kumman tason kokeeseen hän missäkin oppiaineessa osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe.  
 • Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytty koe saadaan uusia yhden kerran. Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää.  
 • Kokeet tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunta.   
 • Kokeista annettavat arvosanat ovat laudatur (l), eximia cum laude approbatur (e), magna cum laude approbatur (m), cum laude approbatur (c), lubenter approbatur (b), approbatur (a) ja improbatur (i). Improbatur on ainoa hylätty arvosana.  
 • Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ja joka saa lukion päästötodistuksen. Huom. Päättötodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia ja yhteensä 75 kurssia.
 • Opinto-ohjelmaansa suunnitellessaan opiskelijan kannattaa samalla suunnitella ylioppilastutkinnon suorittamisaikatauluaan. Opinto-ohjaaja, rehtori ja muut opettajat antavat auliisti tietoa ja suunnitteluapua ylioppilastutkintoa koskevissa asioissa.
 • Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti ao. lomakkeita käyttäen.  Kevään tutkintoon ilmoittautuminen päättyy marraskuun puolivälin tienoilla ja syksyn tutkintoon toukokuun lopussa. Tarkemmat päivämäärät näkyvät etusivun kalenterissa. Ilmoittautuminen on sitova eli sitä ei voi perua ilmoittautumisajan päätyttyä.  
 • Ylioppilastutkinnon kokeet ovat maksullisia. Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.  Lisäksi maksetaan koekohtaiset maksut. Maksuperuste syntyy ilmoittautumisesta eli maksu on suoritettava, vaikka ei osallistuisikaan kokeeseen. Tietoa maksuista.

 

Apuvalikko

Hakulomake