Opetussuunnitelma

 Lukion opetussuunnitelma    (vahvistettu sivistyslautakunnan kokouksessa 17.2.2010).

Mäntsälän lukion opetussuunnitelma pohjautuu lukiolakiin ja lukioasetukseen vuodelta 1998, valtioneuvoston asetukseen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta vuodelta 2002, opetushallituksen määräykseen lukion opetussuunnitelman perusteista vuodelta 2003 sekä Mäntsälän kunnan opetussuunnitelmaan vuodelta 2004.

Koulumme opetussuunnitelma on tärkeä ennen kaikkea kolmelle taholle: opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen, opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä koulumme ylläpitäjille.

Opetussuunnitelma

  • antaa opiskelijalle ja hänen vanhemmilleen tietoa koulusta ja sen valintamahdollisuuksista
  • tuo yhteisesti sovitun näkemyksen koulumme toimintaan sekä varmistaa opetuksen sisällön ja jatkuvuuden esimerkiksi opettajan vaihtuessa
  • ilmaisee hyväksyjänsä, kunnan sivistyslautakunnan, tahdon lukio-opetuksen järjestämisessä tässä koulussa

Opetussuunnitelmaa päivitetään lukuvuosittain, tarvittaessa tiheämminkin.

 

Mäntsälän lukion opetussuunitelma 2016  (vahvistettu sivistyslautakunnan kokouksessa 16.5.2016).

LOPS 2016 Liitteet:

Opiskeluhuoltosuunnitelma  

Ohjaussuunnitelma 

Apuvalikko

Hakulomake