Innostu ja onnistu Mäntsälän lukiossa!

Lähtötasotestit keväällä 2023 lukioon hakeville

Mäntsälän lukio järjestää vuosittain yhteishaun jälkeen lähtötasotestit englannissa, ruotsissa ja matematiikassa. Testit on tarkoitettu Mäntsälän lukioon ensimmäiseltä sijalta hakeville. Testit toteutetaan lukiolla. Muilta kuin ensimmäiseltä sijalta valituille testit järjestetään elokuussa heti koulun alettua.

Lähtötasotestien tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden tuen tarvetta kielissä ja matematiikassa. Näissä aineissa järjestetään peruskoulua kertaavia opintojaksoja tukea tarvitseville. Kielten kertaukset järjestetään jo ensimmäisessä periodissa ennen varsinaisten opintojaksojen alkua. Matematiikan kertaus järjestetään 4. periodissa.

Opintojaksotarjotinta tehdään lukiolla jo maaliskuussa, tämän vuoksi lähtötasotestit järjestetään heti yhteishaun jälkeen. Tarjottimen laatimista varten tarvitaan tiedot tukea tarvitsevien määrästä. Opiskelijoiden lukujärjestykset tehdään huhtikuussa, ja myös tätä varten tarvitaan tiedot kertaaville opintojaksoille osallistuvista.

Kertaaville opintojaksoille mahtuu vain osa aloittavista opiskelijoista, joten on tärkeää kohdentaa kertaavat opintojaksot niitä eniten tarvitseville. Hakijoiden on usein vaikea arvioida lukion vaatimustasoa ja tuen tarvetta itse, siksi apuna käytetään lähtötasotestejä.

Testeihin käytetään aikaa 45 minuuttia eli noin 15 minuuttia / aine. Englannissa ja ruotsissa testit sisältävät verbimuotoja, käännöslauseita molempiin suuntiin ja luetunymmärtämistä. Matematiikan tehtävissä on peruslaskuja: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja, laskujärjestystä, yhtälönratkaisua, prosenttilaskua ja murtolukuja.

Testien yhteydessä hakijat täyttävät myös tulohaastattelulomakkeen, jossa kysytään mm. hakijan kokemuksia peruskoulussa opiskelusta ja tulevaisuuden tavoitteista. Lomake toimii keskustelun pohjana tulohaastattelussa.

Tärkeää: Testitulokset eivät vaikuta millään tavalla lukio-opiskelijaksi hyväksymiseen eivätkä tuleviin arvosanoihin. Tuloksia käytetään ainoastaan tuen tarpeen arviointiin. Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja käyvät testitulokset läpi ja keskustelevat niistä opiskelijan kanssa tulohaastattelussa.

Tulohaastattelut järjestetään huhti - toukokuun aikana. Tulohaastattelussa kartoitetaan tuen tarpeita ja keskustellaan hakijan tavoitteista lukio-opinnoissa ja lukion jälkeisissä opinnoissa. Tulohaastatteluajat jaetaan lähtötasotestien yhteydessä. Opiskelija tulee haastatteluun yksin, mutta tarvittaessa järjestetään erikseen yhteistapaaminen huoltajien kanssa.

Mikäli hakijoilla, huoltajilla tai opinto-ohjaajilla on kysyttävää lähtötasotesteistä, yhteyttä voi ottaa joko rehtoriin tai opinto-ohjaajaan, yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.

Apuvalikko

Hakulomake