Koulumatkatuki

Koulumatkatuen hakeminen

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.).
Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta.

 • Täytä koulumatkatukihakemus KM 1, jonka saat lukion kansliasta, Kelasta tai verkkosivuilta www.kela.fi/lomakkeet.
 • Jätä hakemuslomake lukion kansliaan.
 • Jos matkustat Matkahuollon linja-autolla, saat kansliasta ostotodistuksen, johon on merkitty lipun ostokertojen määrä ja ostoajankohdat.
 • Ostotodistuksella voit ostaa lipun Matkahuollon lipunmyynnistä
 • Lipun myyjä laskuttaa koulumatkatuen Kelalta.

Jos olet ostanut matkalipun kuukaudeksi ilman ostotodistusta, voit hakea tukea jälkikäteen. Ilman ostotodistusta hankittuihin lippuihin tukea maksetaan enintään hakukuukaudelta ja sitä edeltävältä kuukaudelta.

Koulumatkatukea voi hakea myös itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi autolla matkustamiseen, tiettyjen edellytysten täyttyessä (ks. Kelan sivut).

Muista ilmoittaa muutoksista!
Muista ilmoittaa, jos esim. kulkutapasi vaihtuu tai matka muuttuu. Muutoksista voit ilmoittaa koulumatkatuen muutosilmoituksella KM 4.

Koulumatkatuki 1.8.2021 alkaen:

 • Jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.
 • Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä tuesta.
 • Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea.

Koulumatkatuki opiskelijoille, joilla on oikeus maksuttomaan koulutukseen:

 • Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 7 kilometriä.
 • Jos käytät koulumatkallasi julkista liikennettä, et yleensä maksa matkoistasi mitään. 

Koulumatkatuki opiskelijoille, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen:

 • Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 10 kilometriä.
 • Jotta voit saada kalenterikuukaudelta täysimääräisen tuen, sinulla on oltava kalenterikuukauden aikana matkapäiviä 15 tai enemmän ja matkojesi on maksettava yli 54 euroa. Maksat yleensä matkoista itse 43 euroa kalenterikuukaudessa.
 • Jotta voit saada kalenterikuukaudelta puolet täysimääräisestä tuesta, sinulla on oltava kalenterikuukauden aikana matkapäiviä 10–14 ja matkojesi on maksettava yli 27 euroa. Maksat yleensä matkoista itse 21,50 euroa kalenterikuukaudessa.
 • Jos käytät itse järjestettyä kulkutapaa, voit kuitenkin saada koulumatkatukea, vaikka matkasi maksavat vähemmän.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?
Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

 • Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

lähde: kela.fi

Apuvalikko

Hakulomake