Koulumatkatuki

Koulumatkatuen hakeminen on muuttunut. Koulumatkatukihakemuksia ei enää jätetä omaan oppilaitokseen, vaan tukea haetaan verkkohakemuksella OmaKelassa. Hakemista varten tarvitaan omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Lukiolla lisätietoja ja neuvoja saa lukiosihteeriltä.

Lue lisää muutoksesta.

Koulumatkatuen hakeminen

www.kela.fi/koulumatkatuki
Kelan koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuodeksi. Tukea haetaan verkkohakemuksella OmaKelassa.

  • Voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa.
  • Voit saada koulumatkatukea aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Jos esimerkiksi haluat saada tukea elokuun alusta alkaen, sinun täytyy tehdä hakemus syyskuun loppuun mennessä.
  • Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 7 (oikeus maksuttomaan koulutukseen) tai 10 (ei oikeutta maksuttomaan koulutukseen) kilometriä. Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä.
  • Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen (ks. Kelan sivut).

Muista ilmoittaa muutoksista!
Muista ilmoittaa, jos esim. kulkutapasi vaihtuu tai matka muuttuu. Muutoksista voit ilmoittaa viestillä OmaKelassa tai soittamalla.

Saatuasi koulumatkatukipäätöksen, voit ostaa koulumatkatuetun lipputuotteen liikennöitsijän sovelluksesta, esim. Reitit ja liput -sovellus tai HSL:n sovellus.

Ohje Matkahuollon koulumatkatuettujen lippujen ostamiseen (sama periaate myös HSL:n sovelluksessa)

https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/koulumatkatuetut-liput

Kaikki Matkahuollon kausi- ja sarjaliput ovat siirtyneet matkakorteilta Reitit ja Liput -sovellukseen. Tämän myötä myös lukuvuodelle 20232024 tarkoitetut koulumatkatuetut liput ostetaan 18.7.2023 alkaen sovelluksesta.

Koulumatkatuetun lipun hankkiminen Reitit ja Liput -sovelluksesta onnistuu, kunhan opiskelija on ensin hakenut verkossa OmaKela-palvelussa koulumatkatukea ja saanut osto-oikeuden. Osto-oikeus tarkistetaan jokaisen lipun oston yhteydessä. Lipun hankkiminen edellyttää lisäksi vahvaa tunnistautumista sovelluksessa osto-oikeuden varmentamiseksi. Tämän vuoksi opiskelijan kannattaakin hankkia verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne hyvissä ajoin ennen lipun ostoa.

Osto-oikeuden myöntämisen ja vahvan tunnistautumisen jälkeen opiskelija voi ostaa 28 tai 44 matkan koulumatkatuettuja lippuja sovelluksesta. Ostettu lippu on voimassa 30 päivää. Lipun voi ostaa aikaisintaan kaksi viikkoa ennen lukuvuoden alkamista. Lippu tulee sovellukseen näkyville, kun osto-oikeus on myönnetty ja vahva tunnistautuminen tehty.

Ohje koulumatkatuetun lipun ostamiseen sovelluksesta

 

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?
Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

  • Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
  • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

Apuvalikko

Hakulomake