Opiskelun ja oppimisen vaikeudet lukiossa

Kuka tahansa voi kohdata opiskelun tai oppimisen vaikeuksia lukion aikana

- kerro rohkeasti omasta tuen tarpeestasi!  puzzle 153507 1280

 

Opiskelun vaikeuksien taustalla voi olla luki- tai hahmotusvaikeus, keskittymisvaikeus, jokin muu oppimisvaikeus, sairaus tai vamma. Joskus oppiminen ja opiskelu voi olla vaikeaa unettomuuden, masennuksen, epäsäännöllisen elämänrytmin, motivaation puutteen, stressin, uupumuksen tai jonkin muun elämän vaikeuden takia. Ota rohkeasti yhteyttä ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan tai muuhun tukihenkilöstöön heti kun tuntuu siltä, että asiat eivät suju toivomallasi tavalla.

Oppimisvaikeus on voitu todeta jo peruskoulussa, mutta se voi myös tulla ilmi vasta lukiossa opiskelun muuttuessa entistä vaativammaksi. Kaikille aloittaville opiskelijoille tehdään heti opintojen alettua lukiseulatesti. Tavoitteena on saada erityistukea tarvitsevat opiskelijat riittävän ajoissa tuen piiriin.

Kaikki oppimisvaikeuksia aiheuttavat tekijät eivät välttämättä paljastu lukiseulassa. Mikäli opiskelija tai hänen huoltajansa epäilee, että vaikeuksien taustalla voi olla muu kuin lukivaikeus, kannattaa asiassa ottaa yhteyttä joko erityisopettaja Pia Palosvirtaan, koulupsykologiin tai opinto-ohjaaja Sirpa Repoon. Yhteystiedot

Opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa on hyvä ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esille mahdollinen luki- tai muu oppimista ja opiskelua vaikeuttava pulma, sairaus tai vamma. Tilanteen selvittäminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää, koska

  • opiskelija ehtii tällöin hyötyä enemmän hänelle räätälöidyistä tukitoimista ja
  • YO-kirjoituksia varten tarvittavan lukilausunnon ja mahdollisen lääkärinlausunnon saaminen kestää helposti yhteensä useita kuukausia.

Opiskelijalla, jolla on jokin oppimis- tai opiskelun vaikeus, voi olla mahdollisuus saada erityisjärjestelyjä kurssikokeeseen ja/tai ylioppilaskirjoituksiin. Kurssikokeen erityisjärjestelyistä tavanomaisin on pidennetty koeaika. Kurssikoe voidaan joissakin tapauksissa suorittaa myös pienempinä kokonaisuuksina. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää esim. erillinen koetila (tarkkaavuuden ongelmissa, paniikkihäiriöissä). 

Ylioppilaskirjoituksissa tukimuodot ovat seuraavat: Mikäli opiskelijalla on todettu lievä luki- tai muu oppimisvaikeus, hänellä on mahdollisuus hakea arvosanan korotusta yhteen ylioppilaskirjoitusten aineeseen. Mikäli oppimisvaikeus on keskivaikea tai vaikea, opiskelija voi hakea ylioppilaskokeeseen seuraavia erityisjärjestelyjä:

  • lisäaika ylioppilaskokeessa, 2 tuntia
  • erillinen koetila
  • suurennettu teksti kokeessa

Lisäohjeita erityisjärjestelyistä Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.  

Ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyjä tai arvosanakorotusta on haettava viimeistään siinä vaiheessa, kun opiskelija ilmoittautuu yo-tutkintoon ensimmäistä kertaa. Aikataulu on tällöin seuraava: 

  • YO-kirjoitus 2. vuoden keväällä > ilmoittautuminen 2. vuoden marraskuussa
  • YO-kirjoitus 3. vuoden syksyllä > ilmoittautuminen 2. vuoden kesäkuussa
  • YO-kirjoitus 3. vuoden keväällä > ilmoittautuminen 3. vuoden marraskuussa

Apuvalikko

Hakulomake