heLping and Learning wiThout borderS

helPing and Learning wiThout borderS on kuuden maan EU-rahoitteinen Erasmus+-projekti, jossa Mäntsälän lukion lisäksi ovat mukana koulut Puolasta (koordinaattori), Espanjasta, Kreikasta, Italiasta ja Portugalista. Osallistujat ovat 15–18-vuotiaita. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2020, mutta pandemian takia projekti sai jatkoaikaa syksyyn 2023 saakka.

KV kuva1

Projektilla haluamme innostaa nuoria vapaaehtoistyön ja tutkivan oppimisen kautta kehittämään omia oppimaanoppimisen ja ajattelun taitojaan (PLTS* framework). Jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä tarvittavat taidot, kuten oma-aloitteisuus, oman toiminnan suunnittelu ja hallinta, yhteistyö- ja johtamistaidot, harjaantuvat parhaiten yhteistoiminnallisesti oppiainerajat ylittävällä projektityöskentelyllä. Teemat, joiden parissa hankkeessa työskennellään (esim. ympäristö) ovat globaaleja, meitä jokaista koskettavia.

Kansainvälinen yhteistyö on luonteva ja oiva keino kehittää kielitaitoaan aidoissa kommunikaatiotilanteissa, tutustua eurooppalaisiin kulttuureihin ja samalla lisätä suvaitsevaisuutta ja poistaa ennakkoluuloja. Hankkeella pyritään myös parantamaan nuorten tuntemusta Euroopan Unionista.

* PLTS = personal learning and thinking skills

Projektia voit seurata seuraavista lähteistä:

Projektin blogi: Home | ERASMUS+ (wixsite.com)
YouTube: työn alla, yksittäisiä videoita julkaistu esim. https://www.youtube.com/watch?v=HlW8-3VMMnM&t=7s
Instagram: https://instagram.com/helpingwoborders?utm_medium=copy_link

Yleistä
PLTS
Mobiliteetit
Aktiviteetit
Albumi

tiimi

Apuvalikko

Hakulomake