Opintojaksotarjonta Mäntsälän lukiossa

Mäntsälän lukiossa on tarjolla samat valtakunnalliset opintojaksot kuin muissakin lukioissa. Lisäksi on valittavissa runsaasti koulun omia paikallisia opintojaksoja. Tässä on luettelo kaikista uuden opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista. Uusi opetussuunnitelma koskee lukionsa syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaneita. (vltk = valtakunnallinen, pk = paikallinen)

Tässä mainittujen opintojaksojen lisäksi opiskelija voi suorittaa maksutta avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston kursseja. Teemme lukuvuosittain koosteen lukiolaisille sopivista kursseista.

Biologia   
BI01 Elämä ja evoluutio  pakollinen
BI02+3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutus ekosysteemeihin pakollinen
BI04 Solu ja perinnöllisyys  vltk valinnainen
BI05 Ihmisen biologia  vltk valinnainen 
BI06 Biotekniikka ja sen sovellukset  vltk valinnainen
BI07 Biologian kokeelliset menetelmät pk valinnainen 
BI08 Biologian kertaus  pk valinnainen 
BI09 Eläimellistä menoa! pk valinnainen
BI10 Kansantalous - kansanterveys pk valinnainen
   
Englanti (A-kieli)  
ENA01+2 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, englanti globaalina kielenä pakollinen
ENA03 Englannn kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä pakollinen
ENA04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä pakollinen
ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede pakollinen
ENA06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä pakollinen
ENA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa vltk valinnainen
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen vltk valinnainen
ENA09 peruskoulun kertaus pk valinnainen
ENA10 Englannin 1. vuoden opintojen kertaus pk valinnainen
ENA11 Abitrain pk valinnainen
ENA12 Game Programming in English pk valinnainen
   
Filosofia  
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun pakollinen
FI02 Etiikka pakollinen
FI03 Yhteiskuntafilosofia vltk valinnainen
FI04 Totuus vltk valinnainen
   
Fysiikka  
FY01+2 Fysiikka luonnontieteenä, ympäristössä ja yhteiskunnassa pakollinen
FY03 Energia ja lämpö vltk valinnainen
FY04 Voima ja liike vltk valinnainen
FY05 Jaksollinen liike ja aallot vltk valinnainen
FY06 Sähkö vltk valinnainen
FY07 Sähkömagnetismi ja valo vltk valinnainen
FY08 Aine, säteily ja kvantittuminen vltk valinnainen
FY09 Fysiikan kertaus pk valinnainen
FY10 Fysiikan kokeelliset menetelmät pk valinnainen
FY11 Tähtitiede: Linnunradan tuolla puolen pk valinnainen
   
Historia  
HI01 Ihminen, ympäristö ja historia pakollinen
HI02 Kansainväliset suhteet pakollinen
HI03 Itsenäisen Suomen historia pakollinen
HI04 Euroopplainen ihminen vltk valinnainen
HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi vltk valinnainen
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat vltk valinnainen
HI07 Maailma tänään pk valinnainen
HI08 Historian kertaus pk valinnainen
HI09 Urheiluhistoria pk valinnainen
   
Kemia  
KE01+2 Kemia: minä ja kestävä tulevaisuus pakollinen
KE03 Molekyylit ja mallit vltk valinnainen
KE04 Kemiallinen reaktio vltk valinnainen
KE05 Kemiallinen energia ja kiertotalous vltk valinnainen
KE06 Kemiallinen tasapaino vltk valinnainen
KE07 Kemian kokeelliset menetelmät pk valinnainen
KE08 Kemian kertaus pk valinnainen
   
Kuvataide  
KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit pakollinen
KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt pakollinen
KU03 Kuva viestii ja vaikuttaa vltk valinnainen
KU04 Taiteen monet maailmat  vltk valinnainen
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi vltk valinnainen
KU05 Nykytaide pk valinnainen
KU06 Valokuvailmaisu pk valinnainen
KU07 Videoilmaisu pk valinnainen
KU08 Keramiikka pk valinnainen
   
Liikunta  
LI01 Oppiva liikkuja  pakollinen
LI02 Aktiivinen elämä pakollinen
LI03 Uudet mahdollisuudet vltk valinnainen
LI04 Yhdessä liikkuen (vanhojen tanssit) vltk valinnainen
LI05 Virkistystä liikunnasta vltk valinnainen
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi vltk valinnainen
LI06 Palloilulajit 1 pk valinnainen
LI07 Palloilulajit 2 pk valinnainen
LI08 Abiliikunta pk valinnainen
LI09 Liikuntaa sydämellä pk valinnainen
LI10 Training gym pk valinnainen
LI11 Urheiluvalmennus pk valinnainen
   
Maantiede   
GE01 Maailma muutoksessa pakollinen 
GE02 Sininen planeetta  vltk valinnainen 
GE03 Yhteinen maailma  vltk valinnainen 
GE04 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta  vltk valinnainen 
GE05 Kiertotalous vai kiero talous? pk valinnainen 
GE06 Maantieteen kertaus  pk valinnainen 
   
Matematiikka - lyhyt  
MAY01 Luvut ja yhtälöt (yhteinen pitkän matematiikan kanssa) pakollinen
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt pakollinen
MAB03 Geometria pakollinen
MAB04 Matemaattisia malleja pakollinen
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys pakollinen
MAB06+7 Talousmatematiikka pakollinen
MAB08 Matemaattinen analyysi vltk valinnainen
MAB09 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat vltk valinnainen
MAB10 Lukion lyhyen matematiikan kertaus pk valinnainen
MAB11 Matematiikan opintojaksojen 1 - 2 kertaus pk valinnainen
   
Matematiikka - pitkä  
MAY01 Luvut ja yhtälöt (yhteinen lyhyen matematiikan kanssa) pakollinen
MAA02 Funktiot ja yhtälöt 1 pakollinen
MAA03 Geometria pakollinen
MAA04 Analyyttinen geometria ja vektorit pakollinen
MAA05 Funktiot ja yhtälöt 2 pakollinen
MAA06 Derivaatta pakollinen
MAA07 Integraalilaskenta pakollinen
MAA08 Tilastot ja todennäköisyys pakollinen
MAA09 Talousmatematiikka pakollinen
MAA10 3D-geometria vltk valinnainen
MAA11 Algoritmit ja lukuteoria vltk valinnainen
MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma vltk valinnainen
MAA13 Pitkän matematiikan tuki pk valinnainen
MAA14 Pitkän matematiikan kertaus pk valinnainen
MAA15 Kompleksiluvut ja matriisilaskenta pk valinnainen
MAA16 Jatko-opintojen matematiikkaa pk valinnainen
   
Musiikki  
MU01 Intro - kaikki soimaan pakollinen
MU02 Syke- soiva ilmaisu pakollinen
MU03 Genre - globaali uteliaisuus vltk valinnainen
MU04 Demo - luovasti yhdessä vltk valinnainen
MULD6 Musiikin lukiodiplomi vltk valinnainen
MU05 Kuoro pk valinnainen
MU06 Bändisoitto pk valinnainen
MU07 Matalan kynnyksen musisointi pk valinnainen
MU08 Kitaransoitto pk valinnainen
MU09 Biisipaja pk valinnainen
   
Opinto-ohjaus  
OP01 Minä opiskelijana pakollinen
OP02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus pakollinen
   
Psykologia  
PS01 Toimiva ja oppiva ihminen pakollinen
PS02 Kehittyvä ihminen vltk valinnainen
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen vltk valinnainen
PS04 Tunteet ja mielenterveys vltk valinnainen
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen vltk valinnainen
PS06 Sosiaalipsykologia pk valinnainen
PS07 Psykologian kertaus pk valinnainen
   
Ruotsi - toinen kotimainen kieli B1-oppimäärä  
RUB01+2 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen pakollinen
RUB03 Kulttuuri ja mediat pakollinen
RUB04 Ympäristömme pakollinen
RUB05 Opiskelu- ja työelämä pakollinen
RUB06 Viesti ja vaikuta puhuen vltk valinnainen
RUB07 Kestävä elämäntapa vltk valinnainen
RUB08 Ruotsin abitreenit pk valinnainen
RUB09 Abien kielioppikertaus pk valinnainen
RUB10 Peruskoulun kertaus pk valinnainen
   
Terveystieto  
TE01 Terveys voimavarana pakollinen
TE02 Terveys ja ympäristö vltk valinnainen
TE03 Terveys ja yhteiskunta vltk valinnainen
TE04 Terveystiedon kertaus pk valinnainen
   
Uskonto
 
UE01 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä pakollinen
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko pakollinen
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä vltk valinnainen
UE04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa vltk valinnainen
UE05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa vltk valinnainen
UE06 Uskonto, tiede ja media vltk valinnainen
   
Vieraat kielet B3-kieli: espanja, ranska, saksa,venäjä  
VKB31 Perustason alkeet 1 vltk valinnainen 
VKB32 Perustason alkeet 2  vltk valinnainen 
VKB33 Perustason alkeet 3  vltk valinnainen
VKB34 Perustaso 1  vltk valinnainen 
VKB35 Perustaso 2   vltk valinnainen 
VKB36 Perustaso 3 vltk valinnainen
VKB37 Perustaso 4  vltk valinnainen 
VKB38 Perustaso 5  vltk valinnainen 
   
Äidinkieli - suomen kieli ja kirjallisuus   
ÄI01 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen pakollinen
ÄI02+3 Kieli- ja tekstitietoisuus ja vuorovaikutus 1 pakollinen
ÄI04 Kirjallisuus 1 pakollinen
ÄI05 Tekstien tulkinta 1 pakollinen
ÄI06+7 Kirjoittaminen 1 ja vuorovaikutus 2 pakollinen
ÄI08 Kirjallisuus 2 pakollinen
ÄI09 Vuorovaikutus 3 vltk valinnainen
ÄI10 Kirjoittaminen 2 vltk valinnainen
ÄI11 Tekstien tulkinta 2 vltk valinnainen
ÄI12 Kielenhuolto pk valinnainen
ÄI13 Luova kirjoittaminen pk valinnainen
   
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  
S201 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen pakollinen
S202+3 Kieli- ja tekstitietoisuus ja vuorovaikutus pakollinen 
S204 Kirjallisuus pakollinen 
S205 Tekstien tulkinta pakollinen 
S206 Kirjoittaminen 1 pakollinen
S207 Vuorovaikutus 2 pakollinen
S208 Kirjallisuus 2 pakollinen
S209 Vuorovaikutus 3 vltk valinnainen
S210 Kirjoittaminen 2 vltk valinnainen
S211 Tekstien tulkinta vltk valinnainen
   
Yhteiskuntaoppi  
YH01 Suomalainen yhteiskunta  pakollinen
YH02 Taloustieto pakollinen
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma  pakollinen
YH04 Lakitieto vltk valinnainen
YH05 Yhteiskuntaopin kertaus pk valinnainen
   
Muita paikallisia valinnaisia opintojaksoja  
AHV01 Arjen hyvinvointi  
AT01 Tietotekniikan perusteet  
AT02 Tieto ja tiedon esittäminen  
AT03 Ohjelmoinnin perusteet  
AT04 Tietotekniikkaprojekti  
KTP01 Kulttuuripassi  
OPI Opiskelijakuntatoiminta  
OVE Opiskelijavaihto ES  
OVR Opiskelijavaihto RA  
PÖR01 Pörssikurssi  
ROB01 Elektroniikan ja ohjelmoinnin perusteet  
TUT Tutor-toiminta   
TYOV Työelämä- ja opiskeluvalmiudet  
TYT Työelämään tutustuminen  
URS Urasuunnittelu  

Apuvalikko

Hakulomake