Lomakkeet

Ajokortista liikennekasvatuksen kurssi - lomake hyväksilukua varten. Opiskelija täyttää lomakkeen ja toimittaa sen liitteineen ryhmänohjaajalle. Muista ILMOITUS RO:lle ennen ajokortin aloittamista!

Eroilmoitus (Word), Eroilmoitus (PDF)

Hakemus oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiseksi (yli 1kk keskeytys)

Hakulomake yhteishaun ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

HOPS-lomake opintojen suunnittelua varten. PDF-versio. Word-versio.

Itsenäisesti opiskeltava opintojakso

Kiinteistön käyttölupahakemus  

Koetilanteen erityisjärjestelyt

Lupa tiedonsiirtoon toisella asteella

Opintojen hyväksilukeminen

Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeen matematiikkaan (Word)
Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeen matematiikkaan (PDF)

Pakollisten kurssien suorittaminen - kurssimäärän tarkistuslomake päättötodistusta varten

Poissaolon pyyntö ja lupa

Sitoumus lukion maksaman kurssin suorittamiseen (avoimen korkeakoulun opinnot)

Sitoumus oikeuteen käyttää kunnan hankkimaa henkilökohtaista tietokonetta opintojen aikana

Suostumus opiskelua koskevien tietojen luovuttamiseen

TET-sopimus
- täytettävä ennen TETin aloittamista

Vapautus lukio-opiskelusta määräajaksi

 

Useimmat lomakepohjat löytyvät myös kanslian edestä lomakepidikkeestä.

 


Apuvalikko

Hakulomake