Opetussuunnitelma

Mikä muuttuu, kun OPS uudistuu syksyllä 2021 alkavissa opinnoissa?

 • Kurssit muuttuvat opintojaksoiksi. Eri aineita opiskellaan saman verran kuin ennenkin, mutta opintojaksojen sisällöt muuttuvat hieman. OPSissa puhutaan myös moduuleista, mutta opiskelun arjessa käytetään vain opintojakso-sanaa.
 • Opintojen määrä lasketaan opintopisteinä (op). Päättötodistukseen vaaditaan 150 opintopistettä. Opintojaksojen laajuus on pääsääntöisesti 2 op, muutamat ovat 1 tai 3 op.
 • Valtakunnallisen valinnaisen (ennen valtakunnallinen syventävä) opintojakson voi poistaa suorituksista, jos arvosana on hylätty.
 • Kirjat uudistuvat, mutta jatkossa niiden hankinta on koulun vastuulla (oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste).

Mikä EI MUUTU, kun OPS uudistuu?

 • Ylioppilastutkinto ei muutu. Jo syksyllä 2020 aloittaneet opiskelijat siirtyivät uuteen YO-tutkinnon rakenteeseen, jossa on kirjoitettava viisi pakollista ainetta. Ruotsi ei ole pakollinen kirjoitusaine, jos kirjoittaa matematiikan ja vieraan kielen. Voit lukea lisää YO-tutkinnosta täältä.
 • Opiskelijan suuntaan juuri mikään ei muutu lukuun ottamatta opintojakson ja opintopisteen käyttöönottoa. Uusi opiskelija aloittaa uudella OPSilla eikä hänen tarvise välittää siitä, miten asiat ennen olivat!

Uuden OPSin mukaiset opintojaksot Mäntsälän lukiossa näet täältä.

Koulumme opetussuunnitelma on tärkeä kolmelle taholle:

 • opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen
 • opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä
 • koulumme ylläpitäjille.

Opetussuunnitelma

 • antaa opiskelijalle ja hänen vanhemmilleen tietoa koulusta ja sen valintamahdollisuuksista
 • tuo yhteisesti sovitun näkemyksen koulumme toimintaan sekä varmistaa opetuksen sisällön ja
  jatkuvuuden esimerkiksi opettajan vaihtuessa
 • ilmaisee kunnan sivistyslautakunnan tahdon lukio-opetuksen järjestämiseksi tässä koulussa

Koulun oma opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin.
Koulun opetussuunnitelmaa päivitetään lukuvuosittain, tarvittaessa useammin.

Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 2021
(vahvistettu kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 11.5.2021)
(päivitykset vahvistettu sivistyslautakunnan kokouksissa 9.11.2021, 23.5.2023 ja 22.8.2023)

Mäntsälän lukion toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
Mäntsälän lukion järjestyssäännöt

Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 2016
(vahvistettu kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 16.5.2016)

LOPS2016 ja LOPS2021 vastaavuudet

 

Apuvalikko

Hakulomake