Lukiodiplomi

Osoita osaamisesi lukiodiplomilla!

Mäntsälän lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomi musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa. Lukiodiplomi annetaan lukioaikana osoitetusta erityisharrastuneisuudesta ja tavallista vaativammasta osaamisesta. 

Kunkin aineen diplomin suoritusohjeet ja arviointikriteerit antaa Opetushallitus. Tutustu diplomien sisältöihin Opetushallituksen sivuilta. Koulukohtaista tietoa lukiodiplomin suorituksesta saa musiikin, kuvataiteen ja liikunnan opettajilta.

Diplomin suorittaminen

Diplomin suorittaminen on opiskelijalle vapaaehtoista. Lukiodiplomin suorittamisen ehdot vaihtelevat eri oppiaineissa. Kaikkiin liittyy kuitenkin pitkäkestoinen näyttö. Ota siis heti opintojesi alussa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan ja sovi diplomisuorituksen aloittamisesta. Osallistuminen lukiodiplomin suorittamiseen on opiskelijalle maksutonta mahdollisia tarvikekustannuksia lukuun ottamatta.

Arviointi

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja. Opiskelijan oman opettajan lisäksi arviointiin osallistuu toinen arvioitsija, jonka tulee olla kyseisen alan asiantuntija. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan aina yleisarvosana asteikolla 1-5.  Oppiaineittain voidaan antaa myös eritellympi todistus. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja se merkitään kohtaan "lisätiedot". Lukiodiplomin suorittaminen voidaan jättää merkitsemättä lukion päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää. Lukiodiplomin suorituksesta lasketaan yksi kurssi lisää ko. oppiaineen oppimäärään musiikissa, kuvataiteissa ja liikunnassa.

 

Apuvalikko

Hakulomake