Osaamisen tunnustaminen ja muualla suoritetut opinnot

Siirtyessäsi oppilaitoksesta toiseen tai suorittaessasi opintoja muualla kuin omassa oppilaitoksessasi voidaan opintojasi mahdollisesti siirtää lukio-opintoihin. Tarkoituksena on välttää samojen asioiden opiskelemista moneen kertaan. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja selvitä, sopivatko opintosi osaksi lukio-opintoja.

Osaamisen tunnustaminen näytön kautta on mahdollista silloin, kun opiskelija hallitsee jo jonkin kurssin/opintojakson sisällöt. Näin esimerkiksi silloin, kun opiskelijan kotikieli on englanti, ruotsi tai jokin muu lukiossa opetettava kieli. Näissä tilanteissa ota yhteyttä aineen opettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Mäntsälän lukion opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja osana lukio-opintoja. Lukio maksaa kurssit eli opiskelu on opiskelijalle ilmaista. Sovi opinto-ohjaajan kanssa opintojen aloittamisesta ENNEN KUIN ILMOITTAUDUT opintoihin.

Muissa oppilaitoksissa suoritettavat kurssit

Voit suorittaa kursseja oman lukion lisäksi myös muissa oppilaitoksissa, esimerkiksi kesälukiossa, aikuislukiossa, nettilukiossa, kansalaisopistossa, musiikkiopistossa tai ammattiopistossa. Yleensä tällaiset opinnot voidaan sisällyttää osaksi lukio-opintoja, mutta varmista kurssin sopivuus lukiokurssiksi opinto-ohjaajalta ennen opintojen aloittamista. Näistä kursseista aiheutuvista kustannuksista vastaa opiskelija itse.

Apuvalikko

Hakulomake